Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 154732

Dato: 29.03.2020

Forbud mot blankvåpen generelt blir for generelt. Det er mye historiske gjenstander både antikke og gjenskapinger i form av feks vikingsverd etc.

Syntes derfor forbud mot blankvåpen bør spesifiseres, at det for eksempel blir ulovlig med import av sverd uten noen historisk tilknytning. Men det blir feil å ta vekk ett helt felt for smeder etc. Mange har spesielt jobbet med å få mye kompetanse innenfor feltet.