Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 712886

Dato: 02.06.2020

Da en god del jegere blir påvirket av at våpen de har eid i flere år nå rammes av forbud, foreslås det at man legger til under "Kapittel 14 Overgansregler"

Våpeneiere som har godkjennelse på våpen i henhold til tidligere godkjenningsliste får beholde disse våpen så fremt Politiet anser personene som skikket til å eie våpen. Våpen kan ikke overdras andre.

Dette for å unngå at verdiene til lovlydige borgere de facto inndras av myndighetene. Det er nok flere våpeneiere som føler det noe underlig at deres våpen som kun er brukt hensiktsmessig, og innenfor lovens rammer, plutselig blir rammet av et forbud. Når disse våpen forbys vil det også være særdeles vanskelig å avhende dem til annet enn destruksjon av myndighetene.