Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 844987

Dato: 02.06.2020

Kapittel 5. §14

Påstand: Paragraf 14 har i langt tid vært en av årsakene til at tjenestepersonell i politiet og forsvaret klarer å opprettholde relevant og frisk kompetanse på håndvåpen.

I forslaget om å fjerne denne paragrafen blir det nevnt at arbeidsgiver, skytegrener og klubber er tilstrekkelig for å klare dette. Jeg personlig mener det blir sett helt bort fra hva som faktisk er tilfellet i våre offentlige etater når et slikt argument blir brukt. Avstanden mellom ønsketekning og fakta blir for stor i forhold til hvordan ansatte opplever mulighetene.

I en perfekt verden har politiet og forsvaret så mye ammunisjon at de kan skyte annenhver uke i arbeidstid slik det anbefales at en skytter gjør, men slik er det nå da ikke. Å si at man med tildelt ammunisjon i snitt klarer kanskje 1 gang hver 4-6 uke er ikke langt fra sannheten. Hvordan skal en typisk instruktør i politiet/forsvaret klare å opprettholde sine ferdigheter med slike forusetinger?

Vi tar et steg tilbake til klubbene, DSSN, NROF, DFS etc som det foreslås skal ta over arenaen for den manglende treningen på jobb for disse. For det første er ikke disse organisasjonene tilgjengelige i alle områder hvor tjenestepersonell er stasjonert. Dette like relevant for både Politiet og Forsvaret. I tillegg er begrensningene disse organisasjonene har på en typisk tjenestepersons skyteteknikk og behov for trening så store at utviklingen din drukner på fast standplass med pappfigurer uten mulighet for tilpasning grunnet strenge sivile regulasjoner.

Skal Staten ta fra tjenestepersonell sin frivillige mulighet til å bli bedre til å utføre jobben sin burde det være et bedre og mer faglig arument bak hvorfor, i tillegg burde det vært gjort en tydelig bedre konsekvensutredning på hva som skjer når man på jobb forvalter statens voldsmonopol, men med en gang man er ferdig på arbeid er man plutselig ikke egnet til å eie våpen.

Klarer Staten å opprettholde sivile skytetilbud på GP, Finnmark, Setermoen, Indre Troms, Rena som er relevant for det personellet de sender til Irak og Afghanistan på 2 ukers forsvarsel er jeg helt for dette, men per nå er tilbudet så dårlig at man ikke får brukt det

Ref §5-4

Skal det stilles strengere krav for ervervelse av revolver og pistol må den som ønsker å endre loven forholde seg til fakta og ikke hva den generelle personen i gata tror. Det er ingen tall, statistikk eller hendelser som kan brukes til å bekrefte at en pistol er vanskeligere å bruke enn et lengre våpen av typen rifle. Behandling av våpen handler kun om trening, utdanning og kultur rundt våpenhåndtering. Klarer man ikke håndtere en rifle sikkert, klarer man mest sannsynlig ikke å håndtere en pistol på en sikker måte. Det samme gjelder motsatt vei.

Savner her også at forslaget til endring forholder seg til fakta i stedet for påstand uten grunnlag.