Høringssvar fra Torbjørn Granseth

Dato: 31.05.2020

Definisjon av blankvåpen burde være til stede. Vi som driver med historisk formidling på offentlig arrangement bruker blankvåpen som ikke er skarpe og er modifisert slik at dem ikke skal skade under oppvisning for publikum. Det er over 100 000 tusen som ønsker å se dette over hele Norge på historiske marked og festivaler. Er noen tusen som har slike gjenstander til ment for bruk innen historisk formidling og sport.

Finnes det noen tillefeler der det er brukt et ikke skarpt historisk gjenstand til vold? Er dette et problem?

Man burde skille dette fra skrape våpen som kan er skarpe for ment for å skade. Der man kan definere hva er slikt våpen er.

I Høringsforslaget er Blankvåpen kun nevnt 1 gang. Blir vanskelig å sette seg inn i en ny lov ut fra ett ord.