Høringssvar fra Ola Onsrud

Dato: 31.05.2020

Jeg har vært aktiv i miljøene som driver med historisk gjenskapning siden 2001 med fokus på vikingetid og middelalder. Historieformidling i samarbeid med skoler, museer, festivaler og organisasjoner innenfor kultur og historie har vært en del av dette. Min aktivitet spenner fra ridderskole for barn og framvisning av rustinger, våpen og utstyr, til å gjenskape historiske kampteknikker og slag/kamper, samt bidrag til historiske spill ol. I tillegg har jeg utgitt boken «Den Norske Ridder» og produserer historiske videoer på YouTube med et internasjonalt publikum, se eksempelvis https://www.youtube.com/watch?v=zGl_UXc9HIE.

Min bakgrunn innen historieformidling får meg til å reagere på ett punkt I «Høyringsnotat om ny våpenforskrift.» I paragraf «3-6 Våpen som ikkje reknast som skytevåpen», kommer opplisting av ulike våpen utover skytevåpen som ikke skal være tiltatt. Listen er spesifikk og godt forklarende fram til punkt 12, hvor det generelle begrepet blankvåpen brukes. Hva ligger i begrepet blankvåpen? Det står ingen ting om det i høringsnotatet! Er intensjonen at dette skal omfatte treningsvåpen for kampsport/fekting, blanke våpen som brukes til historiske drakter og uniformer, blanke våpen som brukes i historisk gjenskapning og utprøving, blanke våpen som brukes i historiske spill og teater, antikke blanke våpen, prydgjenstander og blankevåpen som brukes i symbolske handlinger?

Betyr forslaget et totalforbud mot blanke våpen inklusive de som brukes i historisk gjenskapning som egentlig ikke er våpen, da mange er laget med blunt egg og spiss? Det vil i så fall være meget negativt for miljøet som driver med historisk gjenskapning. Det samme vil det være for alle festivaler, spel og film- og TV-produksjoner som tar for seg vikingetid, middelalder og også senere perioder. Alle slike arrangementer er avhengige av oss som driver med historisk gjenskapning, samt våpen og annet utstyr vi eier privat.

Slik begrepet blankvåpen er brukt her, skilles det ikke på om dette faktisk er et våpen hvor bladet er farlig eller om det er en prydgjenstand, et antikk våpen eller et sverd som er laget uten skarpe egger og spiss for å kunne brukes uten å skade noen. Størstedelen av blanke våpen som brukes i historisk gjenskapning er blunte, altså ufarlige blankvåpen, som bør kunne erverves uten polititillatelse.

Er intensjonen å hindre tilgang på farlige våpen, bør reglene tydelig skille på skarpe (farlige), blanke våpen og ufarlige replikaer? En replika som er laget uten skarpe egger og spiss for å kunne brukes nettopp for ikke å skade noen, er egentlig ikke et funksjonelt våpen, selv om det ser slik ut. I det miljøet som gjenskaper historisk kamp er kravet at eggen på sverdet skal være som kanten på en mynt. Et motargument kan være at det er mulig å slipe et slikt sverd skarpt. Det vil imidlertid være meget vanskelig og kreve betydelig kunnskap. For de som kan det, er det jo også mulig å gjøre et plombert våpen funksjonelt. Et blunt sverd er jo som et plombert skytevåpen og burde håndteres slik og derfor kunne anskaffes uten en komplisert søknadsprosess.

I forbindelse med formidling og utprøving, er det historiske miljøet i tillegg avhengige av å ha noen skarpe sverd. Hvordan skal det eksempelvis være mulig å forklare og vise funksjonen og poenget med en rustning uten også å vise hvordan våpnene de er laget for å beskytte imot, faktisk så ut og virket? Jeg leser at det skal være mulig å søke om tillatelse til å ha slike våpen. Likevel vil jeg stille spørsmålet om hvor skille mellom blankvåpen og ei vedøks eller en kjøkkenkniv går?

Sverd og sabler er generelt viktige gjenstander i norsk kultur og historie som også brukes i seremoniell sammenhenger og som symboler og dekorasjoner på mange områder. Jeg renger med at formålet med denne regelendringen ikke er å inndra og destruere alle kopier av vikingsverd og middelaldersverd i Norge. I så fall bør de nye reglene utformes slik at dette ikke skjer.

Dersom det ikke er ønske om å hindre aktverdige formål hvor blanke våpen brukes, bør punkt 12 i paragraf 3-6, spesifiseres nærmere slik at såkalte blunte våpen ikke er inkludert. Oldefars sabel fra 1905 bør også fortsatt få henge på veggen.