Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 107365

Dato: 02.06.2020

§ 3-6 punkt 12 slik den nå fremstår, vil gjøre det forbudt å eie eller inneha blankvåpen. Blankvåpen inkluderer blant annet sabler, korder, hirschfengere, bajonetter og sverd av alle typer. Det er et stort reenactmentmiljø i Norge, flere av dem knyttet til museer, som skaper levende formidling av historiske hendelser.

Det er dessuten et meget stort antall slike blankvåpen i privat eie. Mange har gått i arv i generasjoner.

Med et pennestrøk vil denne bestemmelsen gjøre alle disse eiere til lovbrytere. Et flertall av dem vil sannsynligvis ikke engang være klar over det, da de ikke har noe forhold til andre våpen, og følgelig ikke vil gjøre seg kjent med denne forskriften.

Langt de fleste museer i Norge har også blankvåpen i sine samlinger, uavhengig av størrelse og organisasjonstilknytning.

Utkastet slik det nå foreligger vil også ramme kampsporter som kendo, som kanskje har begrenset utbredelse, men desto mer engasjerte utøvere.

TIl sammen vil dette medføre kriminalisering av svært mange privatpersoner og samfunnsnyttige institusjoner, som regel uten at de engang vil være klar over at det har skjedd. Dette vil kunne føre til svekket tillit til rettsvesenet, og vil i enkelte tilfeller kunne få meget uheldige konsekvenser for ellers lovlydige borgere og institusjoner.

Forskriftens § 3-6 punkt 12 bør derfor slettes.