Høringssvar fra Norske Reserveoffiserers Forbund

Dato: 28.05.2020

Høringssvar fra Norske Reserveoffiserers Forbund

Norske Reserveoffiserers Forbund takker for muligheten til å komme med innspill til ny våpenforskrift.

Innspillene er i sin helhet kommentert og beskrevet i vedlegget.

Med vennlig hilsen

Ståle Sandholt

Assisterende generalsekretær

Vedlegg