Høringssvar fra Politiet Fellesforbund

Dato: 02.06.2020

Viser til vedlagt høringssvar fra Politiets Fellesforbund.

Vedlegg