Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 329028

Dato: 15.03.2020

Min familie har en sabel som ble brukt i krig mot svenskene. Denne må etter forslaget destrueres. Mange historiske sverd vil måtte ødelegges.