Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 124128

Dato: 29.03.2020

Inlemmingen av blankvåpen, sverd, stridsøkser osv både antikke og laget av smed/hobbysmeder i nyere tid i deffinisjonen farlige gjenstander i våpenloven vill lage store problemer både for samlere, arveoppgjør og smedfaget der sverd og stridsøks smiing er en del av smedtradisjon flere tusen år tillbake, det er heller ikke slike våpen som brukes i krimminelle handlinger ifølge statistikken til ssb. Ber om att dette pungt 12 blir strøket fra ny våpenforskrift.