Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 442339

Dato: 29.05.2020

Jeg er medlem i Christiania Skydeselskap som ligger inn under Skedsmoe Sivile Skydeselskap.

Og er spesielt uening med: § 12-2 Gebyr for utføring av tillatelse eller godkjenning.

Er totalt uenig i at det skal innkreves skyhøye gebyrer for utførelse av noe staten skal gjøre for sine borgere.

Jeg sender inn pdf som svar på høring om ny våpenlov på vegne av meg selv.

Mvh

Morten Røed

Vedlegg