Høringssvar fra Vingulmark Hærkampgruppe

Dato: 16.04.2020

Vi vil på det sterkeste fraråde og frabe at forslaget til ny forskrift med utfyllende regler til våpenloven blir vedtatt. Årsaken til vår motvilje er at punkt 12 i paragraf 3-6 om våpen som ikke regnes som skytevåpen er for upresist til å faktisk ha reell virkning på problemet som har inspirert til endringen, men så bredt at det vil negativt ramme de hundrevis som praktiserer kampsporten hærkamp.

I hærkamp, som er en type reenactment hvor vi formidler historisk kamp, trener vi på en trygg og forsvarlig måte med blunte sverd, økser, kniver, spyd og andre historiske blankvåpen. Sporten er enkel å sette seg inn i og lett å bli glad i, og vi er mange aktive i hele landet som bruker dette både til trening, samlingspunkt og formidling av historie og kulturarv. Vi er organisert i ulike foreninger rundt om i Norge og har jevnlige treninger hver uke. Vi tar sporten vår og sikkerheten rundt den svært seriøst, i likhet med andre mer etablerte kampsporter, og har obligatorisk nybegynnerkurs for alle som vil delta. På store arrangementer som vikingmarkeder og middelalderfestivaler fungerer gjenskaping av store slag og kamper ofte som et trekkplaster for publikum, og er med på å engasjere barn og voksne for levende kulturarv.

Dersom denne forskriften blir tatt i bruk, vil det bli umulig for oss å fortsette med sporten og historieformidlingen med blankvåpen, da det i praksis vil være ulovlig å eie våpnene, og det vil være hjemmel for å inndra sverd og lange kniver brukt til dette formål, til tross for at de er blunte og kun brukes i organiserte treninger og ellers oppbevares på en trygg måte. For å understreke viktigheten av trygghet i blankvåpen, henviser vi til at det er pålagte grenser for hvor skarpe og spisse våpnene kan være, og de kan ikke brukes til å kutte gjennom klær eller annet.

Forøvrig må intensjonen med verktøy eller våpen være avgjørende, da en brødkniv vil være langt mer farlig enn et gjennomsnittlig hærkampvåpen dersom feil person tar den i bruk til feil formål, og til nå har ingen av våre hærkampvåpen blitt misbrukt på denne måten.

På vegne av Vingulmark Hærkampgruppe

Signe Karmhus