Høringssvar fra John Løken

Dato: 17.03.2020

Vi liker å tenke på Norge som et fritt land, og da mener jeg vi skal ha en liberal våpenlov. Ellers ender vi opp som samfunn vi helst ikke liker å sammenlikne oss med. Vi kan heller ha en strengere straffelov. Det må bli slutt på å forby alt som kan misbrukes til å skade andre. En hammer, et brekkjern, en øks, en kjøkkenkniv, en stein... Hvor skulle det ende? Gjentatte ganger har vi sett at kjøretøy har blitt benyttet som våpen, og bevisst kjørt inn i menneskemengder. Ingen som snakker om å forby kjøretøy for det. Dette er selvfølgelig fordi selve handlingen utført, dekkes av straffeloven. Slik skal det være med våpen også. Vi trenger en våpenlov beregnet for lovlydige våpeneiere. Det begås veldig få kriminelle handlinger av norske lovlige våpeneiere. Vi trenger ikke en våpenlov beregnet for kriminelle, som uansett ikke har til hensikt å følge loven. Disse skal straffeloven ta seg av. Mange norske våpeneiere har lenge følt seg utsatt for en høyst ufortjent heksejakt. Særlig har det gått ut over våpensamlere, som påføres store økonomiske tap. Dette må det bli slutt på. Lovlydige mennesker føler seg dårlig behandlet, og mister respekt for lover og myndigheter. Dette er ikke samfunnet tjent med.

Legger merke til at det bes om innspill angående eventuell registreringsplikt på antikke svartkrutt patronvåpen produsert før 1890. Jeg er redd for at det her vil bli tatt uheldige avgjørelser, av mennesker uten kunnskap og erfaring med slike våpen. Disse våpnene er og blir for spesielt interesserte. De representerer dessuten store økonomiske og kulturelle verdier. Det kreves mye spesialkunnskap for å skyte med svartkruttvåpen, særlig når de er antikke. Kan forstå at en svartkrutt revolver eller magasinrifle kan virke som et formidabelt våpen, men det er de altså ikke. Utgangshastigheten er lav. Den er lavere nå enn den gang våpnene var nye, grunnet mer gods og mindre volum i hylsene. Røkutviklingen er så voldsom at man etter noen skudd ikke kan se hvor man skyter. Røyken avslører også hvor det skytes fra. Svartkrutt utvikler så store mengder kruttslam, at det raskt reduserer funksjonen på våpenet. Da må det pusses, og dette er tidkrevende. Våpenpuss av svartkruttvåpen skiller seg fra puss av ordinære våpen, og krever igjen spesiell kunnskap. Svartkruttslammet er svært korroderende, så våpen blir relativt raskt ødelagt hvis det slurves med dette. For oss som liker antikke våpen, så er dette å skyte med dem som en "tidsmaskin". Det er den historiske interessen som driver oss. Vi er opptatt av kunnskap, og det er helt naturlig å ville skyte med antikke våpen, da dette er en del av kunnskapen og opplevelsen. Men vi skyter ikke ofte og mye med hvert våpen, da de faktisk fort kan bli utslitt. De er ofte myke i stålet, og mekanismene slites raskt. Et moderne replika svartkruttvåpen, har mye bedre stålkvalitet. Bruk av moderne røyksvak ammunisjon i antikke svartkruttvåpen, er rett og slett farlig for våpenet og skytteren. Trykket er mye høyere, og trykk-kurven stiger betydelig raskere. En trygg ladning med røyksvakt krutt, vil derfor ha enda lavere utgangshastighet enn med svartkrutt. Det er helt utenkelig at kriminelle og terrorister skulle ønske å benytte seg av svartkruttvåpen. Tilgangen på illegale moderne militære våpen er såpass enkel, at dette blir bare latterlig. Disse moderne våpnene er gjerne stjålet fra forsvaret, eller smuglet inn fra urolige deler av verden. Det er nå brukt mer enn nok ressurser på regulering av lovlige våpen og deres eiere. Det er heller på tide at det brukes mer ressurser på ulovlige våpen i kriminelle miljøer.

Jeg registrerer også at betegnelsen "blankvåpen" benyttes der det listes opp ulovlige våpen, som ikke er skytevåpen. Dette er svært uheldig, da "blankvåpen" er en samlebetegnelse for alt fra kniver og bajonetter, til sabler og sverd. Brukes også på bondeøkser og lanser , og mye annet. Dette er for det meste verdifulle samlerobjekter og antikviteter. Det er provoserende at slikt omtales i samme åndedrag som for eksempel springkniver. Ber om at dere ikke bruker betegnelsen "blankvåpen", og heller er mer spesifikke.

Det er sikkert mer å sette fingeren på, men jeg synes dette var forferdelig tunglest, så det får noen andre ta seg av. Det hadde heller ikke vært for mye forlangt at dere laget en versjon på bokmål.

Oppsummeringen blir da: Hold heller fokus på straffeloven, og bekjempelse av kriminelle miljøer. Respekter lovlydige våpeneiere!

Hilsen John Løken (Våpensamler og svartkruttskytter).