Høringssvar fra Heimevernets Pistol- og Feltskyteklubb

Dato: 01.06.2020

Justis- og Beredskapsdepartementet

Heimevernets Pistol- og feltskyteklubb (HVPF) vil med dette avgi høringsuttalelse til forslag om ny våpenforskrift.

Heimevernets Pistol og Feltskyteklubb, HVPF, ble stiftet som forening i 1957 ved Generalinspektøren for Heimevernets kontor som en kubb for tjenestegjørende og tidligere HV-personell. Klubbens formål slik det står i klubbens vedtekter er «ved samarbeid og kameratskap å fremme HV-personellets ferdigheter i pistol, maskinpistol og geværskyting, samt gjøre dem bedre kjent med sitt personlige utstyr. Ved å holde treningsøvelser, konkurranser og på andre måter vekke interessen for pistol, maskinpistol og geværskyting blant HV-personell til styrke for landets beredskap.»

Klubben teller i dag ca 175 medlemmer.

I JDs rundskriv G-28/84 av 20. juli 1984 - videreført i nytt rundskriv 2009/009 pkt 3.6.6 gis medlemmer av HVPF anledning til å erverve halvautomatiske geværer i cal 7,62x51 Nato med en magasinkapasitet på minst 20 patroner til øvelses- og konkurranseskyting.

Innmelding i foreningen avviker fra et ordinært idrettslag og samtlige innmeldinger må godkjennes av Styret i foreningen. Kun nåværende eller tidligere HV-personell blir opptatt som medlemmer. Kriteriene for å erverve våpen gjennom HVPF er tilsvarende strenge og korresponderer med de krav som er satt innen DSSN og NROF.

Det vil innebære en forskjellsbehandling dersom DSSN og NROF kan fortsette sin virksomhet hvis HVPF, som tidligere har fått en særskilt godkjenning fra JD, ikke lenger kan fortsette med sin konkurransevirksomhet med denne våpentypen.

Foreningen ønsker at unntaket slik det er etablert i tidligere rundskriv videreføres også i fremtiden..

Postadresse: HVPF v/Folke Myrvang, Postboks 115, 1305 Haslum

E-post; folkem@online.no