Høringssvar fra Are Pedersen

Dato: 28.04.2020

Jeg merker meg med stor bekymring at det i §3-6 står oppført "blankvåpen" som forbudt å ha. Slik det står vil det ramme alt av gamle sabler, bajonetter, sverd og lignende. Mye av dette har tildels stor historisk, kulturell og også økonomisk verdi. Jeg tror de fleste vil være enige i at skiløpersabler fra Napoleonskrigene, gamle Mauserbajonetter, bestefars gallasabel fra offisersskolen og lignende ikke er et samfunnsproblem. Som aktivt medlem i Norges største vikinglag ser jeg at et slikt "blankoforbud" mot blankvåpen sterkt og helt urimelig vil ramme vår formidling av epoken. Jeg antar at fekteklubber, middelalderforeninger, tamburavdelinger og andre som driver med legitim bruk av blankvåpen til fredelige formål heller ikke kan leve med et slikt forbud. Som vanlig ved et slikt forbud vil dette kun ramme lovlydige borgere, da kriminelle ikke respekterer forbud, men disse kan uansett allerede fratas eventuelle blankvåpen de måtte gå med med hjemmel i knivloven.

Are Pedersen,

Åros