Høringssvar fra Bjørn Håkon Mathisen

Dato: 11.05.2020

Går det an å få høringsnotatet på bokmål så det blir lettere å lese og forstå? Møre-dialekt (les: nynorsk) er så tungt og slitsomt å lese.