Høringssvar fra Fredrik Gravem

Dato: 29.03.2020

Som hobby-smed vil dette sette store begrensninger for meg i utrykke min kreativitet. Begrensningene vil være store hvis store kniver og blankvåpen blir forbudt. Kniver, sverd og økser er typiske smedarbeid med høy kunsnerisk-og affeksjonsverdi, selv om bruksområdene er begrenset. Denne typen smedarbeid har også stor underholdningverdi. (Forged in fire etc.) Alec Steele (Youtuber med 2mill følgere) måtte rømme fra GB til USA pga. Tilsvarende begrensninger. Dette kan ta fra meg mulighet til å bringe gamle håndverkstradisjoner videre og også kankje muligheten av å kunne leve av å smi.