Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 434307

Dato: 15.03.2020

Jeg forstår ikke hvorfor det skal lages egne lover for blankvåpen. Nå er det forbudt å bære slikt ute i det offentlige rom.

At kriminelle gjenger med utenlandske aner og andre kjenninger av politiet velger å bruke dette som våpen, så vil ikke en ny lov hjelpe.

Har politiet, som har nok å gjøre, mannskap til å stå for registrering av blankvåpen?

Jeg samler på sverd, øks, kniver og bajonetter.