Høringssvar fra Thor walter eriksen

Dato: 02.06.2020

Vedrørende høring om ny våpenlov.

Paragraf 3-6 Våpen som ikkje reknast som skytevåpen - pkt.12 blankvåpen.

Jeg ber om at punkt 12 blankvåpen strykes, da dette vil få uoverskuelige følger for historieformidling, sport, samlere og husholdninger i sin allminnelighet, samtidig som forslaget neppe vil ha noen som helst kriminalforebyggende effekt.