Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 101292

Dato: 02.06.2020

Jeg vil uttrykke STOR bekymring for at historiske blankvåpen i privat eie går tapt hvis dette vedtas. Jeg har selv skrevet en omfattende artikkel om skiløpersabelen M/1774/98 i Norsk våpenhistorisk selskaps årbok 2008. Dette arbeidet hadde blitt vesentlig forhindret hvis jeg ikke hadde kunnet benytte informasjon fra våpen i privat eie.

Vi har her i Norge flere "unike" våpen, og flere av disse er i privat eie. Det er bekymringsverdig hva som vil skje med disse.