Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 151810

Dato: 15.03.2020

Imot forslag