Høringssvar fra Furtebua mekaniske Jan Einar Wold

Dato: 29.03.2020

Denne forskriften er svært lite gjennomtenkt og må endres!

Jeg sikter spesielt til punkt 12 som omhandler blankvåpen. Altså sverd, økser osv uten utpreget nyttefunksjon.

Dette vil ramme både antikvitetssamlere og tradisjonshåndverkere som f.eks smeder uten videre mål og mening. En antikvitetssamler har dette som en historisk prydgjenstand, gjerne i glassmonter og har gjerne brukt mange år og en pen liten formue på å erverve seg dette f.eks sverdet eller retterøksen.

En smed enten det er en hobbysmed eller en profesjonell fører et håndverk som er i fare for å dø ut videre og det er svært vanlig og lage historiske replikaer av f.eks økser som vil falle under forbudet.