Høringssvar fra Norges Høyesterett

Høring - forslag til nye EU-direktiver om forbrukerkontrakter

Dato: 11.05.2016

Svartype: Uten merknad

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i denne saken.