Høringssvar fra Forbrukerombudet

Forbrukerombudets høringsuttalelse av 05.07.2016 - nye EU-direktiver om forbrukerkontrakter

Dato: 05.07.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg