Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Forslag til nye EU-direktiver om forbrukerkontrakter

Dato: 22.06.2016

Svartype: Uten merknad

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til: "Forslag til nye EU-direktiver om forbrukerkontrakter -".