Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag til nye EU-direktiver om forbrukerkontrakter

Dato: 04.07.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ikke merknader til den aktuelle høringen.