Høringssvar fra Kunnskapsdepartementet

Forslag til nye EU-direktiver om forbrukerkontakter

Dato: 11.04.2016

Svartype: Uten merknad

Kunnskapsdepartementet har ingen merknader til saken.