Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - forslag til nye EU-direktiver om forbrukerkontrakter

Dato: 27.04.2016

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Se vedlagte fil.

Vedlegg