Forsiden

Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke og Ideelt Barnevernsforum

Virkes høringssvar- Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet

Dato: 17.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg