Forsiden

Høringssvar fra Norsk Fosterhjemsforening Hedmark

siste avsnitt

Dato: 17.06.2015

Svartype: Med merknad

I siste avsnitt så sier teksten at kommunen skal bestrebe seg på å betale samme ytelse til fosterhjem.

Det bør stå: "kommunen skal betale samme ytelse til fosterhjem".

Det bør ikke åpnes for at å redusere økonomisk ytelse til fosterhjemmene. Erfaringsvis så blir det en realitet og det gavner hverken barna eller kommuene. Det vil da bli vanskeligere å skaffe nye fosterhjem, som det fra før er for lite av.