Forsiden

Høringssvar fra Nøtterøy kommune barneverntjenesten

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave-og finansieringsansvar for barneverntjenester

Dato: 18.06.2015

Svartype: Med merknad

Administrasjonen i Nøtterøy kommune har gjennomgått forslaget til forskriften. Vi mener forslaget er godt og forutsetter at en eventuell fremtidig permanent forskrift justeres i henhold til erfaringene som gjøres i forsøksordningen.