Forsiden

Høringssvar fra Trondheim kommune

Høring - forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet

Dato: 18.06.2015

Svartype: Med merknad

Trondheim kommune gir sin tilslutning til forslaget til forskift med følgende merknader

se vedlegg