Forsiden

Høringssvar fra Bærum kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i forsøkskommuner. Høringsuttalelse Bærum kommune

Dato: 10.06.2015

Svartype: Med merknad

Rådmannen i Bærum kommune har behandlet forslag til forskrift om forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet og sender vedlagte høringsuttalelse.

Bærum kommune vil delta i forsøket og vil sende en søknad til barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet innen 1.9.15

Vedlegg