Høringssvar fra Kriminalomsorgen region sør

Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten

Dato: 28.09.2015

Svartype: Med merknad

Kriminalomsorgen region sør anser forslaget til forskrift som en utvidelse av tilbudet til den store gruppen innsatte som har behov for behandling for rus.

Vi har gode erfaringer med bruk av private tiltak utenfor spesialisthelsetjenesten overfor enkelte av våre innsatte og opplever at finansieringen er en begrensing, selv det formelt sett ikke skal være det.

Forskrfiten legger opp til bedre formalisert samhandling og kvalitet i prosessen ved overføring fra fengsel til institusjon, bedre rapportering og tilsyn med de private institusjonene.

Til toppen