Høringssvar fra Steinkjer kommune

Fritt rehabiliteringsvalg

Dato: 07.09.2015

Svartype: Med merknad

Høringssvaret ble behandlet i HHO, Steinkjer kommune 010915 og vedtatt. Se vedlegg.

Vedlegg

Til toppen