Høringssvar fra Skattedirektoratet

Høringssvar - gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV)

Dato: 29.08.2018

Svartype: Uten merknad

Viser til Finanstilsynets høringsnotat vedrørende norsk gjennomføring av EUs soliditetsregelverk (CRD IV/CRR) 27. april 2018 oversendt fra Finansdepartementet 30. mai 2018. Høringsfristen er satt til 30. august 2018.

Skattedirektoratet har ingen merknader til høringen.