Høringssvar fra Kommunalbanken AS

Kommunalbanken om gjennomføringen av CRR/CRD IV

Dato: 28.08.2018

Svartype: Med merknad

Vennligst se vedlegg.

Vedlegg