Høringssvar fra Finans Norge

Finans Norges høringsuttalelse - gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk

Dato: 29.08.2018

Svartype: Med merknad

Høringssvar avgitt i vedlegg.

Vedlegg