Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk

Dato: 29.08.2018

Svartype: Uten merknad

Viser til Finansdepartementets brev av 30. mai d.å., deres ref. 17/4522.

Utenriksdepartementet har ingen merknader.