Høringssvar fra Den norske Forleggerforening

Dato: 07.02.2020

Svartype: Med merknad

Kulturdepartementet

Dep

Oslo

Levert via portal

Oslo, 7 februar 2020

Høring om gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning og om åndsverklovens rekkevidde for nærstående rettigheter

Det vises til Kulturdepartementet høring 6. desember 2019 ned høringsfrist 7. februar 2020.

Forleggerforeningen er en bransjeorganisasjon for forlag som representerer den vesentlige del av bokomsetningen i Norge. Forleggerforeningen har over 90 medlemsforlag. Foreningen tar hånd om fellestiltak og service overfor medlemsforlagene.

Forleggerforeningen merker seg og støtter at definisjonen av Rettighetshaver, i samsvar med EUs lovgivning, omfatter forlag «som etter avtale om bruk av rettigheter… har rett til en andel av inntektene fra slike rettigheter».

Forleggerforeningen er medlem av Kopinor, og stiller seg bak Kopinors høringssvar.

Med vennlig hilsen,

Kristenn Einarsson

Administrerende direktør

Den norske Forleggerforening

Vedlegg