Høringssvar fra FONO

Dato: 06.02.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra FONO:

Om forslag til gjennomføring av direktiv 2014/26/EU om kollektiv rettighetsforvaltning:

FONO slutter seg til de høringssvar som er avgitt av Norwaco og Gramo.

Om forslag til endringer i åndsverkloven og forskrift til åndsverkloven knyttet til lovens rekkevidde for nærstående rettigheter:

FONO støtter departementets forslag om å endre åndsverkloven § 114, slik at når den anvendes på § 21 bare vil gi vern dersom produsenten er hjemmehørende i Norge (eller EØS, jf. forskriften § 6-1).