Høringssvar fra Gramo

Dato: 07.02.2020

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Gramo.

Mvh

Lars Bakketun

Vedlegg