Høringssvar fra Norsk filmforbund og Norske filmregissører

Dato: 07.02.2020

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Norsk filmforbund og Norske filmregissører.

Vennlig hilsen

Sverre Pedersen
Forbundsleder Norsk filmforbund

Vedlegg