Høringssvar fra Motion Picture Association

Dato: 07.02.2020

Svartype: Med merknad

Motion Picture Association sitt høringssvar, deres ref. 19/6342, vedlagt.

Vedlegg