Høringssvar fra Patentstyret

Dato: 03.02.2020

Svartype: Med merknad

Vedlagt er Patentstyrets høringssvar i deres sak 19/6342.

Mvh

Jostein Sandvik

Avd.dir. Juridisk og internasjonal

Vedlegg