Høringssvar fra Norsk Viseforum

Dato: 07.02.2020

Svartype: Med merknad

Norsk Viseforum har drøftet departementets forslag til endring av rekkevidden for åndsverklovens nærstående rettigheter, og støtter departementets forslag.