Høringssvar fra Norsk rikskringkasting AS

Dato: 07.02.2020

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Norsk rikskringkasting AS sin høringsuttalelse datert 7.2.2020.

Med vennlig hilsen

Anne-Hilde Storm

Advokat, møterett for Høyesterett

­­­______________________­­__

Norsk rikskringkasting AS

Juridisk avdeling

Postboks 8500 Majorstuen

0340 Oslo

Telefon: (+47) 23 04 70 00

Mobil: (+47) 97 64 85 22

E-post: anne-hilde.storm@nrk.no

Vedlegg