Forsiden

Høringssvar fra Oslo katolske bispedømme

Om endring i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i Den norske kirke

Dato: 25.09.2015

Svartype: Med merknad

Oslo, 25. september 2015

Kulturdepartementet

postmottak@kud.dep.no

 

 

 

HØRINGSUTTALELSE: Om endring i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i Den norske kirke

 

 

Oslo katolske bispedømme (OKB) som omfatter katolikker og katolsk aktivitet i Sør-Norge, dvs. de 13 sørligste fylkene, til og med Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark, takker for muligheten til å komme med innspill på dette viktige høringsnotatet.

 

OKB er medlem i Norges kristne råd og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Begge disse paraplyorganisasjoner har levert inn høringssvar, og OKB stiller seg bak disse.

 

 

Med vennlig hilsen,

 

 

 

________________

Bernt Eidsvig (sign)

Biskop, Oslo katolske bispedømme

 

Vedlegg