Høringssvar fra LO

Høring - NOU 2016-27 Hvitvaskingslovutvalgets utredning del 2

Dato: 31.03.2017

Svartype: Med merknad

LO sender vedlagte høringssvar med forbehold om endelig godkjenning i møte 03.02.17.

Vedlegg