Høringssvar fra Regelrådet

Høringssvar fra Regelrådet

Dato: 13.02.2017

Svartype: Med merknad

Hei

Det vises til tidligere varsel om uttalelse fra Regelrådet til høring om ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II, samt kontakt vedrørende uttalelsen.

Vedlagt følger uttalelse fra Regelrådet. Regelrådet finner at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet. Ta gjerne kontakt for utdypning av Regelrådets vurdering.

 

Mvh

Inger Reidun Mikalsen
Sekretariat for Regelrådet

Vedlegg